EXTRAKCIA KONOPY

Najkvalitnejšia priemyselná extrakcia konope

Výkonný a zároveň jemný.

Ak pestujete priemyselné konope (Cannabis Sativa L.) na komerčné účely a používate semená povolené EÚ, ktoré sú uvedené v zozname odrôd EÚ, máme vás pokryté. Pomocou nášho zariadenia na CO2 extrahujeme kanabinoidy z vášho konope a pripravujeme produkty na báze CBD výlučne z vášho vlastného konope.

Superkritická extrakcia konope CO2 poskytuje najčistejšie extrakty CBD.

Ako jedno z mála zariadení na ťažbu CO2 v Európe sme plne vybavení na spracovanie priemyselného konope (Cannabis Sativa L.). Môžeme vám ponúknuť vývoj produktov a procesov na základe nášho dôkladného výskumu, od pilotnej fázy až po výrobný rozsah. Pomocou nášho vybavenia je možné individuálne prispôsobiť parametre extrakcie a pridať ďalšie kroky procesu k surovému extraktu, čo nám umožňuje vyrábať pre vás extrakty na mieru. CBD extrakty, ktoré vyrábame, sa môžu potom použiť ako základ v potravinárskom, potravinovom doplnku, farmaceutickom a kozmetickom priemysle.